Visai UAB "Daneka" komandai labai svarbu, kad mūsų siunčiama informacija būtų Jums aktuali ir naudinga. Todėl norime paprašyti, kad patvirtintumėte, ar norite ir toliau gauti mūsų komercinius pasiūlymus ir naujienlaiškius.

Siekiant užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugos tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą, patvirtiname, kad UAB "Daneka" naudodama Jūsų asmens duomenimis, vadovaujasi visais aukščiau išvardintais teisės aktais.
 
* rodo reikiamą

Nepatvirtinus, nuo gegužės 25 d. nebegalėsime Jums siųsti komercinių pasiūlymų ir naujienų.

Email Marketing Powered by Mailchimp